วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

 กิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ภายใต้โครงการ..."อบรมและทดสอบมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ"


เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยการดำเนินงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2555 ภายใต้ชื่อโครงการ “อบรมและทดสอบมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างวิชาชีพ” โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 50 คน ในการนี้วิทยากรจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรและเป็นกรรมการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น